Minőségpolitika

MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETI POLITIKA

A DIPA Zrt. továbbra is hosszú távon meghatározó tényező kíván maradni a magyarországi biztonsági papírgyártás területén, külföldi piaci pozíciójának folyamatos erősítése és fejlesztése mellett.

Társaságunk célkitűzéseit az  ISO 9001, valamint az ISO 14001 szabványok szerinti rendszer hatékony működtetésével kívánja teljesíteni, mely garanciát jelent termékeink minőségére, a gyártás és gyártmány biztonság teljes körű érvényesülésére. Célunk, hogy megismerjük és alkalmazzuk az élenjáró környezetvédelmi gyakorlatot, megelőzzük a környezetszennyezést, csökkentsük a hulladék kibocsátást és a természeti erőforrások felhasználását.  
A társaság fő feladatának tekinti, hogy a biztonsági papírgyártás területén a vevők elégedettségét elérje mind a szolgáltatások színvonalában mind az ezekhez kapcsolódó árakban.

A DIPA Zrt. vezetése kifejezi feltétlen elkötelezettségét a társaság tevékenységére vonatkozó jogszabályok, határozatok, az egyéb követelmények betartása, valamint a minőség- és környezetirányítási rendszer hatásosságának folyamatos növelése iránt.

Hatékony és eredményes gazdálkodás biztosításáért, magas színvonalú termék előállításáért, a környezet védelméért az alábbiakat tesszük:

·     hatékony marketing tevékenység fenntartása,

·     új termékek, új szolgáltatások piaci bevezetése,

·     termeléscentrikus beruházások végrehajtása,

·     szakmai együttműködés kezdeményezése európai biztonsági papírgyártókkal,

·     hibamegelőző tevékenység hatékonyságának növelése,

·     nemes rost felhasználás mérséklése,

·     természeti erőforrások felhasználásának racionalizálása,

·     környezetbarát alap-és segédanyagok használata,

·     hulladékaink csökkentése,

·     működési költségek vonatkozásában racionális gazdálkodás.

Céljaink teljesülése érdekében Társaságunk minden dolgozójától elvárja, hogy munkáját ezen politika szellemében végezze.