Környezetvédelem

A DIPA Zrt. a Bükk-hegység lábánál, a Szinva-patak völgyében fekszik. Gyárunk a hely természeti adottságaival azonosulva nagy gondot fordít a környezet védelmére.

A DIPA Zrt. elkötelezett a minőség-és környezetközpontú irányítási rendszer fenntartása és működtetése mellett. Stratégiai célkitűzésként szerepel az MSZ EN ISO 9001, valamint az ISO 14001 szabványok szerint kiépített Integrált Rendszer fenntartása és független, nemzetközi féllel történő tanúsítás megújítása. A társaság tudatos, szabályozott környezetvédelmi munkát folytat, maximálisan eleget tesz a jogszabályoknak és egyéb előírásoknak, biztosítja azok teljesülését. A cég piaci pozícióinak megtartása, erősítése elképzelhetetlen a környezeti problémák megfelelő szintű kezelése, megoldása nélkül. Ez a felismerés tükröződik abban is, hogy folytatódnak a környezeti problémák csökkentésére irányuló erőfeszítések, valamint új beruházások esetén a környezetbarát technológia előnyben részesítése. A többéves környezetvédelmi program hatásaként a környezetterhelési adatok javultak, környezetvédelmi bírság nem terhelte a céget.

 

 

 

Jelentősebb környezetkímélő beruházások

 • 1998 szennyvíztisztító mű (ipari víz tisztítása, szennyvíziszap sűrítése)
 • 1999 brikettáló gép (papírhulladék megsemmisítése – hulladékhasznosítás)
 • 2001 vegyianyag raktár kármentőjének kialakítása
 • 2001 hulladékhő hasznosítása
 • 2001 ivóvízhálózat rekonstrukciója
 • 2004 brikettáló berendezés porelszívás tisztításának fejlesztése (légszennyezés megelőzésére)
 • 2004 környezetvédelmi mobil kármentők kialakítása
 • 2004 veszélyes anyag- és hulladék tároló szabványoknak megfelelő kialakítása
 • 2006 iparivíz szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése (felszíni vízszennyezés megelőzésére)
 • 2006 földmedencés utóülepítő tó műszaki védelmének kialakítása (felszín alatti vízkészlet szennyezés megelőzésére)
 • 2007-2008 Szennyvíztisztító hatásfokának növelése, utóülepítő tó műszaki védelmének fokozása, kezelő-megfigyelő rendszer korszerűsítése
 • 2009-2010 Energiatakarékos gőzfejlesztők üzembe helyezése
 • 2011 Árvíz elleni védelem erősítése
 • 2012 (folyamatban) Olajos transzformátorok cseréje száraz üzemű transzformátorra