Integrált politika

Integrált irányítási politika

A Vezetőség meghatározta a Társaság céljainak megfelelő integrált politikáját, melyben keretet fogalmazott meg a célok kitűzéséhez, és azok eléréséhez,
valamint kinyilvánította az érdekelt felek minőség, biztonságkezelés,
környezettudatosság és információbiztonsággal kapcsolatos követelményeinek teljesítése és a folyamatos fejlesztés iránti elkötelezettségét,
valamint a jogszabályok és egyéb Társasági kötelezettségek betartását.

A minőség- és környezetirányítási vezető, a védelmi vezető, illetve az információbiztonsági igazgató gondoskodik a minőség, biztonságkezelés,
információbiztonság és környezetközpontú irányítási politika kommunikálásáról, és arról, hogy azt megértsék és alkalmazzák a szervezet minden szintjén.

Minden új belépő munkatárs oktatásban részesül az Integrált irányítási politikában foglaltakról.

A DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. minőség, biztonságkezelés, információbiztonság és környezetközpontú irányítási politikája és
környezetvédelmi nyilatkozata elérhető a munkatársak, a partnerek, az érdekelt felek és a nyilvánosság számára is.

A minőség, biztonságkezelés, információbiztonság és környezetközpontú irányítási politika tartalmát a folyamatos alkalmasság
szempontjából évente legalább egyszer a vezetőségi átvizsgáláson vagy lényeges változás bekövetkezése esetén a vezetőség felülvizsgálja.

A DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. a belföldi jelenléte mellett a külföldi piaci pozíciójának folyamatos erősítése és fejlesztése segítségével
a jövőben mind meghatározóbb tényezője kíván lenni a biztonsági papírgyártásnak.

A Társaság célkitűzéseit ISO 9001, CWA 15374, ISO 27001, valamint ISO 14001 szabványok szerinti rendszerek
hatékony működtetésével és az 1221/2009/EK [2017/1505EU] (EMAS) rendelet szerinti
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszernek való megfeleléssel kívánja teljesíteni.

A Társaság fő feladatának tekinti, hogy a biztonsági papírgyártás területén biztosítsa a vevők elégedettségét mind a minőség,
a nyújtandó védelmi megoldások, a szolgáltatások színvonalában és az ezekhez kapcsolódó árakban,
mind a biztonságkezelés terén és – mint biztonsági papír beszállító – következetesen a CWA 15374 szabvány követelményei szerint működjön.

Az információbiztonság-irányítási rendszer bevezetésével és a kockázatkezelési-folyamat integrálásával, a cél megőrizni az információk bizalmasságát,
sértetlenségét és rendelkezésre állását, a partnerekben a bizalom jelenlétének megerősítését a tekintetben,
hogy az informatikai kockázatokkal kiemelten és megfelelő módon foglalkozik. Az információbiztonság rendelkezéseit,
politikát és a teljesítmény értékelését részletesen az Információ Biztonsági Szabályzat tartalmazza.

További cél, az élenjáró környezetvédelmi gyakorlat megismerése és alkalmazása, a környezetszennyezés megelőzése,
a gyártási veszteségek, a környezetterhelés és a természeti erőforrások felhasználásának csökkentése.
Ennek érdekében a Társaság vállalja, hogy EMAS rendelet szerinti környezetvédelmi vezetési- és hitelesítési rendszert működtet (regisztrációs szám: HU-000040).

Az FSC® tanúsítvány (License Number: FSC-C139900) garantálja, hogy a Társaság kizárólag a felelős erdőgazdálkodási
követelmények betartásával kitermelt fa feldolgozásával készült cellulózrostot használ az FSC® termékcsoportokba tartozó termékek gyártásához.

A DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. nyilatkozatban kifejezi szándékát, hogy biztonsági papír gyártói tevékenysége során
megfeleljen önnön igényének, valamint azon vevői követelményeknek, melyek a felelős erdőgazdálkodás biztosítását állítják a középpontba.

A Társaság vezetősége elkötelezett a környezeti teljesítmény folyamatos javítása mellett,
a stratégiai és operatív döntéseket is ennek szellemében hozza meg.

A management kifejezi feltétlen elkötelezettségét a Társaság tevékenységére vonatkozó jogszabályok, határozatok,
az egyéb követelmények betartása, valamint a minőség, biztonságkezelés,
információbiztonság és környezetközpontú irányítási rendszer hatásosságának folyamatos növelése iránt.

A hatékony biztonságkezelés, információbiztonság és eredményes gazdálkodás biztosításáért,
magas színvonalú termék és szolgáltatás előállításáért, a környezet védelméért teendő intézkedések:

 • – a termékek és szolgáltatások megfelelő minőségben és időben történő biztosítása;
 • – a marketing és kereskedelmi tevékenység fejlesztése;
 • – teljes körű információbiztonsági felügyelet létrehozása és fenntartása;
 • – megfelelési rendszer működtetése;
 • – új termék és szolgáltatások, új megoldások piaci bevezetése;
 • – a speciális szakmai ismeretek bővítése;
 • – termelés- és minőség centrikus beruházások végrehajtása;
 • – a védelmi rendszer fejlesztése, stratégiai informatikai partnerekkel történő együttműködés;
 • – a hibamegelőző tevékenység hatékonyságának növelése;
 • – a szennyezőanyag kibocsátás csökkentése, havária megelőzése;
 • – korszerű kockázatkezelési eljárás alkalmazása a működési kockázatok hatásainak csökkentésére;
 • – a természeti erőforrások felhasználásának racionalizálása;
 • – környezetkímélő alap- és segédanyagok felhasználása;
 • – keletkező hulladékok hasznosítási arányának növelése.

A célok teljesülése érdekében a Társaság oktatással és aktív kommunikációval segíti jelen politikai céljaink és eredményeink
megismertetését a munkatársaival, partnereivel és minden dolgozójától elvárja, hogy munkáját ennek a politikának a szellemében végezze.

 

Miskolc, 2021. szeptember 21.

 

 

Ráczkövy Gizella
vezérigazgató

A Társaság Környezetvédelmi nyilatkozata itt olvasható