Minőségpolitika

MINŐSÉG- INFORMÁCIÓBIZTONSÁG ÉS KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI POLITIKA

pic_minosegbiztositas_1

A DIPA Diósgyőri Papírgyár Zrt. a belföldi jelenléte mellett a külföldi piaci pozíciójának folyamatos erősítése és fejlesztése segítségével a jövőben mind meghatározóbb tényezője kíván lenni a biztonsági papírgyártásnak.

A Társaság célkitűzéseit ISO 9001, ISO 27001, valamint ISO 14001 szabványok szerinti rendszerek hatékony működtetésévelés az 1221/2009/EK (EMAS) rendelet szerinti környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszernek való megfeleléssel kívánja teljesíteni. Az információbiztonság-irányítási rendszer bevezetésével és a kockázatkezelési-folyamat integrálásával a cél megőrizni az információk bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását, a partnerekben a bizalom jelenlétének megerősítését a tekintetben, hogy az informatikai kockázatokkal kiemelten és megfelelő módon foglalkozik. Az információbiztonság rendelkezéseit, politikát, és a teljesítmény értékelését részletesen az Információ Biztonsági Szabályzat tartalmazza.
További cél, az élenjáró környezetvédelmi gyakorlat megismerése és alkalmazása, a környezetszennyezés megelőzése, a gyártási veszteségek, a környezetterhelés és a természeti erőforrások felhasználásának csökkentése. Ennek érdekében a Társaság vállalja, hogy EMAS rendelet szerinti környezetvédelmi vezetési- és hitelesítési rendszert működtet. A Társaság vezetősége elkötelezett a környezeti teljesítmény folyamatos javítása mellett, a stratégiai és operatív döntéseket is ennek szellemében hozza meg.
A Társaság fő feladatának tekinti, hogy a biztonsági papírgyártás területén elérje a vevők elégedettségét mind a nyújtandó védelmi megoldások és szolgáltatások színvonalában mind, az ezekhez kapcsolódó árakban.
A management kifejezi feltétlen elkötelezettségét a Társaság tevékenységére vonatkozó jogszabályok, határozatok, az egyéb követelmények betartása, valamint a minőség- információbiztonság és környezetközpontú irányítási rendszer hatásosságának folyamatos növelése iránt.
A hatékony információbiztonság és eredményes gazdálkodás biztosításáért, magas színvonalú termék és szolgáltatás előállításáért, a környezet védelméért teendő intézkedések:
– a termékek és szolgáltatások megfelelő minőségben és időben történő biztosítása,
– a marketing és kereskedelmi tevékenység fejlesztése,
– teljes körű információbiztonsági felügyelet létrehozása és fenntartása,
– új termék és szolgáltatások, új megoldások piaci bevezetése,
– a speciális szakmai ismeretek bővítése,
– termelés- és minőségcentrikus beruházások végrehajtása,
– a védelmi rendszer fejlesztése, stratégiai informatikai partnerekkel történő   együttműködés,
– a hibamegelőző tevékenység hatékonyságának növelése,
– a szennyezőanyag kibocsátás csökkentése, havária megelőzése,
– a természeti erőforrások felhasználásának racionalizálása,
– környezetkímélő alap- és segédanyagok felhasználása,
– keletkező hulladékok hasznosítási arányának növelése.

A célok teljesülése érdekében a Társaság oktatással és aktív kommunikációval segíti jelen politikai céljaink és eredményeink megismertetését a munkatársaival, partnereivel és minden dolgozójától elvárja, hogy munkáját ennek a politikának a szellemében végezze.